Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Van Laethem

Abeelstraat 1

9600 Ronse

Hoofdapotheker: Pieter Van Der Jeught

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0436.223.945

Machtigingsnummer APB: 454103

Telefoonnummer: 055 21 39 17

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.